Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm lần thứ nhất tỉnh Đăk Nông (14/01 đến 16/01/2019)
Hoạt động thường trực của UBND huyệnThứ 5, Ngày 10/12/2015, 15:20

Kết thúc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016

Thông qua 15 nghị quyết quan trọng; Đồng chí Nguyễn Bốn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016


Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 10/12, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016; miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tặng hoa các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh và thôi giữ chức

Theo đó, kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Trương Văn Hiển; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Luyện; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu các đồng chí: Trần Xuân Hải, UVTVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư và Trương Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Chư Jút giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt các lãnh đạo tỉnh được bầu bổ sung, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được Đảng, đại biểu và nhân dân giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu nhận nhiệm vụ

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 15 nghị quyết chuyên đề gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân chia ngân sách năm 2016; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; Phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Bãi bỏ một phần mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, điểm số và nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020; Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020; Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016; Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Chương trình việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình giám sát HĐND tỉnh 2016.

Kỳ họp cũng quyết nghị thông qua 18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm  2016; trong đó có 10 nhóm chỉ tiêu kinh tế, hạ tầng; 8 nhóm chỉ tiêu văn hóa, xã hội, môi trường.

Cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 9%; tổng mức lưu chuyển bán lẻ 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 1.610 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 4.614 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa chung đường giao thông 57%; thêm 8 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tạo thêm việc làm cho 18.000 lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm trên 2% và giảm trên 4% trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; toàn tỉnh có thêm 4 xã điểm đạt chuẩn về nông thôn mới vào cuối năm...

Biểu quyết thông qua các nghị quyết và chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2016

Phát biểu bế mạc, đồng chí Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, nhất trí và tập trung trí tuệ cao của đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm trong việc bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dự kiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. UBND tỉnh cần sớm có kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 một cách hiệu quả. Các đại biểu và các Ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng các cấp đề ra. Vì vậy, các cấp, các ngành cần bám sát mục tiêu, định hướng, với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa II đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Tin, ảnh: Đ.D

Nguồn: Đăk Nông online


Số lượt người xem: 239Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
9
9
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1