Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
14. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
13. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
9. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
8. hành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
7. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở 62da4ebe2a50510bd8024a32 Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
6. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
5. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 62da4ebe2a50510bd8024a32 Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 62da4ebe2a50510bd8024a32 Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
1. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực