Những quy định cơ bản về thủ tục hành chính và việc tiếp nhận thủ tục hành chính mà công dân cần biết.

1. Thủ tục hành chính là gì?Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính thì “Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 698
Năm 2024 : 678.856
Website huyện