`
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Báo cáo giải quyết đơn khiếu nại của công dân Phạm Văn Hường, thôn Đắk Lập Đắk Drô (06.01.2020 16:09)
   
Trả lời đơn của ông Phạm Văn Thực, cư trú tại thôn Bình Giang, xã Buôn Choah (06.01.2020 16:04)
   
Trả lời đơn của ông Đỗ Văn Thơi, cư trú tại Bon Broih, thị trấn Đắk Mâm (06.01.2020 16:01)
   
Trả lời kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Hạt, cư trú tại thôn Nam Xuân xã Nâm N'đir (06.01.2020 15:27)
   
Trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Văn Bảy, cư trú tại Bon R'Cập xã Nâm Nung - đại diện cho giáo họ Nâm Nung (06.01.2020 15:21)
   
Kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Phương và các hộ dân Bon Yôk Rlinh, thị trấn Đăk Mâm (06.01.2020 15:16)
   
Trả lời đơn kiến nghị của Bà Lê Thị Bình, địa chỉ Buôn K62, xã Đắk Drô, Krông Nô (06.01.2020 13:51)
   
Báo cáo kết quả xử lý đơn khiếu nại của ông La Văn Thân và ông Lò Văn Thắng, cùng cư trú tại Buôn K62, xã Đắk Dro (10.12.2019 11:07)
   
Thông báo chuyển đơn của bà Lê Thị Bình, cư trú tại Buôn K62, xã Đắk Drô (10.12.2019 11:06)
   
Thông báo chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Minh, cư trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Đà (10.12.2019 11:05)
   
Thông báo chuyển đơn của ông Đỗ Văn Thơi, cư trú tại Bon Broih, thị trấn Đăk Mâm (10.12.2019 11:04)
   
Thông báo chuyển đơn của ông Đỗ Văn Giản, cư trú tại thôn Đăk Hà, thị trấn Đăk Mâm (10.12.2019 11:01)
   
Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Hồng Miên, trú tại thôn Đắk Hợp, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (10.12.2019 11:00)
   
Thông báo chuyển đơn của bà Bùi Thị Nguyệt, cư trú tại thôn Quảng Đà, xã Đắk Sôr (10.12.2019 10:55)
   
Thông báo chuyển đơn của bà Trương Thị Chuyền, cư trú tại Bon Yôk Rlinh, thị trấn Đắk Mâm (10.12.2019 10:54)
   
Thông báo về việc giải quyết đơn của ông Triệu Công Hiển, đại diện các hộ dân cư trú tại thôn Nam Tân, xã Nâm N'Đir (10.12.2019 10:52)
   
Thông báo về việc chuyển đơn của ông Bùi Quang Minh, cư trú tại Buôn 9, xã Đắk Drô (10.12.2019 10:51)
   
Thông báo về việc xử lý giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thoa, cư trú tại thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung (10.12.2019 10:49)
   
Trả lời đơn kiến nghị của bà Dương Thị Kim Lộc, thôn Nam Thắng, xã Nam Đà (10.12.2019 10:47)
   
Trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Ngọc Sơn, thôn Nam Thắng, xã Nam Đà (10.12.2019 10:46)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  2
  4
  0
  0
  2
  2

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2