`

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03 - NĂM 2020 Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020 của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì, tham dự

Lãnh đạo Văn phòng; chuyên  viên; các phòng, ban liên quan

Địa điểm

Thứ hai

Ngày 13/01/2020

Cả ngày

07h30: Họp kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng bộ huyện năm 2019; Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đ/c: Ngô Xuân Đông CT

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

 

Huyện ủy

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh, nước sạch dựa trên kết quả” năm 2019, 2020

Ủy quyền Ban QLDA&PTQĐ tham dự

 

Ban QLDA&PTQĐ

13h30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại xã Đắk Sôr

- Đ/c: Trần Đăng Ánh – PCT

 

Xã Đắk Sôr

13h30: Dự họp thống nhất Phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà đất

Ủy quyền Phòng Tài nguyên – Môi trường tham dự

 

Sở Tài chính

Thứ ba

Ngày 14/01/2020

Cả ngày

07h30: Họp kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng bộ huyện năm 2019; Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đ/c: Ngô Xuân Đông CT

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

 

Huyện ủy

07h30: Họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự

Ủy quyền quân sự chủ trì

 

Phòng họp số 1

07h30: Dự Hội nghị tổng kết ngành thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

- Đ/c: Trần Đăng Ánh – PCT

 

Cục Thuế tỉnh

07h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019

Xin ý kiến thành phần tham dự

 

Hội trường Khối Dân Vận

14h00: Dự tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (Lê Văn Sáu)

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

 

Xã Nâm Nung

13h30: Dự hội nghị tổng kết ngành giao thông – vận tải năm 2019

Uye quyền Phòng KT-HT tham dự

 

Sở GTVT

Thứ 4

Ngày 15/01/2020

Cả ngày

07h30: Dự Hội nghị gặp mặt cán bộ trung cao

- Đ/c: Ngô Xuân Đông – CT

 

Tỉnh ủy

07h30: Chủ trì Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

- Đ/c: Trần Đăng Ánh – PCT

 

Hội trường UBND huyện

08h00: Dự Hội thảo “Chuyển đổi số, Thách thức - Cơ hội đối với Đắk Nông”

Xin ý kiến thành phần tham dự

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

13h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết ngành văn hóa năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

 

Hội trường UBND huyện

Thứ 5

Ngày 16/01/2020

Cả ngày

07h30: Dự và chủ trì Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN; gặp mặt cán bộ trung cấp, cao cấp, các đồng chí 40 năm tuổi Đảng trở lên.

- Đ/c: Ngô Xuân Đông – CT

- Đ/c: Trần Đăng Ánh – PCT

 

Trung tâm BDCT

07h30: Họp thống nhất Chương trình bắn pháo hoa tết Canh Tý 2020

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

 

Phòng họp số 1

14h00: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách có công tiêu biểu nhân dịp tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn xã Nam Xuân

- Đ/c: Ngô Xuân Đông – CT

- Đ/c: Lương Văn Kéo

- Văn phòng

Xã Nam Xuân

Thứ 6

Ngày 17/01/2020

Cả ngày

07h00: Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên Phòng 755 – Đắk Mil

- Đ/c: Ngô Xuân Đông – CT

 

Đắk Mil

07h00: Thăm và tặng quà các cơ quan, đơn vị; các cá nhân nhân dịp tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện

- Đ/c: Nguyễn Xuân Danh – PCT

- Đ/c: Trần Đăng Ánh – PCT

 

Theo lịch cụ thể