`
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông báo 19/11/2019

Thông báo về việc thi nâng ngạch, thăng hạng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Căn cứ Đề án số 5165/ĐA-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Đề án thi nâng ngạch, thăng hạng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 tỉnh Đắk Nông. Ngày 18/11/2019, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2019 tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 161/TB-HĐTNN Về việc thi nâng ngạch, thăng hạng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Theo nội dung Thông báo số 161/TB-HĐTNN, ngày 18/11/2019 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2019 tỉnh Đắk Nông.

1. Về ôn tập:

Hội đồng không tổ chức ôn tập; do đó, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi căn cứ vào Thông báo số 160/TB-HĐTNN ngày 14/11/2019 của Hội đồng để chủ động ôn tập.

Đối với môn Ngoại ngữ (Tiếng anh): cán bộ, công chức, viên chức tự ôn tập (không có tài liệu).

2. Thời gian tổ chức thi:

 Thời gian 02 ngày, vào ngày 26 và ngày 27/11/2019.

3. Địa điểm thi:

 Địa điểm thi: tổ 7, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Nhận giấy báo thi và đóng lệ phí thi

Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2019 bổ sung 02 hình thẻ 3x4 để nhận giấy báo thi và nộp lệ phí thi tại Sở Nội vụ, trước ngày 25/11/2019 (Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện sẽ thông báo sau).


Xem chi tiết Tại đây


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2