Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1728/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của huyện Krông Nô 20/06/2024
886/UBND-TCKH hướng dẫn bán đấu giá các cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công 02/05/2024
1234/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của huyện Krông Nô 26/04/2024
82/QĐ-UBND Quyết định Về việc thanh lý tài sản công do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Krông Nô thuộc UBND huyện Krông Nô quản lý 21/01/2024
1740/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh, thiết bị thể thao cấp cho nhà văn hóa các thôn, buôn, bon, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Nô 15/12/2023
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 813
Năm 2024 : 678.971
Website huyện