Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 418  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
tải rar về
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
tải rar về
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Tư pháp
tải rar về
Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Lĩnh vực Công thương
Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Lĩnh vực Công thương
tải rar về
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Lĩnh vực Ủy ban Dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Ủy ban Dân tộc
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Ủy ban Dân tộc
tải rar về
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (cấp huyện, xã) Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (cấp xã) Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (cấp xã) Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ... (cấp huyện, xã) Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (cấp huyện, xã) Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
tải rar về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
6
0
0
0
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2