Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 337  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê .... hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
tải rar về
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp tỉnh) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
4
6
7
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4