Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 103  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Cấp phép xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
Tặng giấy khen cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (ngoài khu vực nhà nước). Lĩnh vực nội vụ
Tặng giấy khen cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ (ngoài khu vực nhà nước). Lĩnh vực nội vụ
Thủ tục đề nghị xét tặng “ Cờ thi đua của Chính phủ” . Lĩnh vực nội vụ
Khen thưởng đột xuất cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề. Lĩnh vực nội vụ
Thi tuyển, xét tuyển cán bộ, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo. Lĩnh vực nội vụ
Giải thể tự hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Thông báo tạm ngừng họat động hợp tác xã.
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia, tách. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký điều lệ sửa đổi của hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên của hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Đăng ký đổi tên của hợp tác xã. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
1
8
0
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9