Bí thư

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Lê Kim Toàn

 

 Phó Bí thư

Hồ Quốc Dũng

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

1. Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phan Phi Hổ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5. Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

6. Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Nguyễn Giờ - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

8. Phạm Hữu Lộc - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

9. Sô Minh Phương - Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

10. Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

11. Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

12. Huỳnh Thanh Xuân - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn.

13. Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1. Hồ Xuân Ánh 

2. Nguyễn Thái Bình 

3. Trần Cang 

4. Tạ Xuân Chánh 

5. Trần Châu 

6. Lương Ngọc Chinh

7. Hồ Quốc Dũng

8. Nguyễn Văn Dũng

9. Hoàng Anh Dũng

10. Nguyễn Thúc Đĩnh

11. Lê Đình Giám

12. Lâm Hải Giang

13. Nguyễn Giờ

14. Lý Tiết Hạnh

15. Phan Phi Hổ

16. Phan Trọng Hổ

17. Phan Văn Huệ

18. Trần Kim Hùng

19. Lê Quang Hùng

20. Trần Kim Kha

21. Nguyễn Phi Long

22. Phạm Hữu Lộc

23. Đặng Công Lý

24. Lê Hoàng Nghi

25. Mai Văn Ngọc

26. Lê Công Nhường

27. Đoàn Văn Phi

28. Từ Thị Phụng

29. Sô Minh Phương

30. Võ Vinh Quang

31. Trần Văn Sang

32. Dương Tấn Sinh

33. Đinh Minh Tấn

34. Phạm Vĩnh Thái

35. Phan Cao Thắng

36. Nguyễn Tuấn Thanh

37. Lê Bá Thành

38. Trần Văn Thọ

39. Đặng Hồng Thọ

40. Nguyễn Văn Thơm

41. Võ Đình Thú

42. Cao Thứ

43. Đào Quý Tiêu

44. Lê Kim Toàn

45. Phạm Ngọc Trình

46. Mai Việt Trung

47. Phạm Trương

48. Đào Đức Tuấn

49. Nguyễn Thanh Tùng

50. Nguyễn Thị Phong Vũ

51. Huỳnh Thanh Xuân