Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2136/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Nô 05/09/2021
294/UBND-TCKH Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 06/02/2024
3514/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 24/01/2024
217/BC-TTNN Kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2023 30/11/2023
2662/QĐ-UBND Quy định đánh giá và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Krông Nô 19/09/2021
33/KH-UBND Kế hoạch Tiếp công dân của UBND huyện Krông Nô năm 2024 24/01/2024
44/GPXD Giấy phép xây dựng có thời hạn cấp cho gia đình ông Trần Thanh Lâm. Địa chỉ: TDP 3, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô 09/07/2024
1872/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 03/07/2024
43/GPXD Giấy phép xây dựng cấp cho gia đình bà Hồ Thị Thoa. Địa chỉ: Bon Yôk Ju, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô 24/06/2024
02/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Krông Nô 19/06/2024
134/TB-HĐTDCC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 11/06/2024
118/TB-HĐTDCC Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Krông Nô năm 2024 11/06/2024
02/KL-TTr Kết luận về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 20/06/2024
06/TB-HĐXTCC Thông báo Thay đổi địa điểm tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 28/05/2024
05/TB-HĐXTVC Thông báo Thay đổi địa điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 27/05/2024
1473/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Y Krích Jâng Ra Yieh (lần đầu) 16/05/2024
86/TB-HĐXT THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Krông Nô năm 2024 09/05/2024
83/TB-HĐTDCC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 08/05/2024
61/TB-HĐXTVC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 09/04/2024
60/TB-HĐTDCC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 09/04/2024
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 725
Năm 2024 : 676.905
Website huyện