• :
  • :
Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

100% các cơ quan chuyên môn áp dụng quy trình ISO điện tử để cải cách hành chính

Qua đánh giá của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Krông Nô hiện nay về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin sử dụng ISO điện tử đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ được giao, 100% CBCC được bố trí việc làm phù hợp, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin. Việc tập huấn phần mềm ISO điện tử đã giúp các cán bộ, công chức dễ sử dụng phần mềm hơn. Bên cạnh đó một số đơn vị cấp xã các trang thiết bị phục vụ vận hành, sử dụng phần mềm ISO còn hạn chế, do máy móc thiết bị hoạt động chậm, Internet không ổn định, phần mềm ISO điện tử hiện còn nhiều lỗi hệ thống, một số chứ năng bị lỗi truy cập, chưa được quan tâm, đồng bộ, nâng cấp do đó hiệu quả mang lại chưa cao.

Việc tăng cường áp dụng ISO điện tử gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một nội dung rất quan trọng cần đẩy mạnh. Do đó trong thời gian qua, UBND huyện đã sát sao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của đơn vị. Kết quả 13/13 cơ qua chuyên môn đã được cấp tài khoản đăng nhập và tiến hành thao tác trên phần mềm ISO điện tử, đã xây dựng, cập nhập tổ chức và bối cảnh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2021, cập nhập các quy trình thủ tục một cửa.

Qua thời đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thể triển khai thực hiện phần mềm ISO điện tử đã tạo được một số kết quả tích cực như: Tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp cùng nhau đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, thực hiện qua hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Những hiệu quả đem lại qua việc triển khai thực hiện phần mềm ISO điện tử đã giúp cải thiện phương pháp làm việc hiệu quả, nhanh gọn hơn, việc lưu trữ và theo dõi hồ sơ được thực hiện khoa học hơn, đảm bảo công tác tra cứu, nghiên cứu hồ sơ. Cán bộ, công chức đã nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015, qua đó đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể được giao trong từng công đoạn xử lý công việc và được xem xét đánh giá định kỳ. Góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của UBND huyện. Kịp thời phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, có biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức hoạt động của các phòng chuyên môn và cả nhân liên quan, xác định rõ trách nhiệm và để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục cán bộ phụ trách kiêm nhiệm và có sự luân chuẩn trong công tác nên việc nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng chưa cao, thói quen xử lý công việc của chung còn mang tính chất chất truyền thống, kinh nghiệm, thói quen ảnh hưởng đến quá trình cải tiến hệ thống chất lượng. Trong thời gian tới huyện sẽ kiến nghị với tỉnh nâng cấp, bổ sung các lỗi hiện hữu trong phần mềm ISO điện tử và hướng dẫn thêm về việc sử dụng phần mềm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 697
Năm 2021 : 762.556
Website huyện