• :
  • :
Kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2021)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo nội dung Quyết định, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 2.028 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận Một cửa các cấp. 

 Có 1.579 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ (66 TTHC); Sở Tư pháp(181 TTHC); Sở Công thương (128 TTHC);  Sở Lao động thương binh và Xã hội (83 TTHC); Sở Thông tin và Truyền thông (38 TTHC); Văn phòng UBND tỉnh (11 TTHC); Sở Xây dựng (55 TTHC);  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (150 TTHC); Sở Nội vụ (46 TTHC); Sở Giáo dục và Đào tạo (69 TTHC); Sở Kế hoạch Đầu tư (166 TTHC); Sở Giao thông Vận tải (107 TTHC); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (129 TTHC); Sở Tài chính (48 TTHC); Sở Y tế (174 TTHC); Thanh tra tỉnh (11 TTHC); Sở Tài nguyên và Môi thường (118 TTHC);

Có 40 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể sau: TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính (05 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở lao động Thương binh và Xã hội (03 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh (04 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (04 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải( 06 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo (11 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (05 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở tư pháp (02 thủ tục).

Danh mục 57 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cụ thể như sau: TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh (05 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (31 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp( 03 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải (13 thủ tục); TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (05 thủ tục)

Danh mục 231 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một của UBND cấp huyện, cụ thể như sau: Công thương (15 thủ tục); Tư pháp (26 thủ tục); Lao động Thương binh và Xã hội (19 thủ tục); Tài nguyên Môi trường (32 thủ tục); Văn hóa, Thể thao và Du lịch(21 thủ tục); Thông tin và Truyền thông(06 thủ tục); Kế hoạch và Đầu tư(21 thủ tục); Thanh tra(05 thủ tục); Giáo dục và Đào tạo(34 thủ tục); Xây dựng(10 thủ tục); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(13 thủ tục); Nội vụ(29 thủ tục).

Danh mục 12 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Danh mục 109 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa UBND cấp xã, cụ thể như sau: Tư pháp (43 thủ tục); Lao động, Thương binh và Xã hội (15 thủ tục); Y tế (02 thủ tục); Tài nguyên và Môi trường (07 thủ tục); Giáo dục và Đào tạo (05 thủ tục); Công thương(02 thủ tục); Nội vụ (15 thủ tục); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (09 thủ tục); Kế hoạch và Đầu tư (03 thủ tục); Văn hóa, Thể thao và du lịch (07 thủ tục); Xây dựng (01 thủ tục).

Theo nội dung Quyết định, giao Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công; UBND các huyện, thành phố niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã./.

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây: QĐ 325 -1, QĐ 325-2


Nguồn:krongno.daknong.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 918
Năm 2021 : 677.461
Website huyện