Liên kết website
Lịch
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Danh sách câu hỏi
Tổng số câu hỏi: 2
Gửi câu hỏi
  • - 12/04/2019

    Thuế thu nhập cá nhân

    Nội dung kiến nghị: Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
  • - 12/04/2019

    Tiền lương, tiền công của CNV

    Nội dung kiến nghị: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 6/2009 chi trả vào tháng 7/2009 có được miễn thuế TNCN?
Thông tin thị trường