Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
2. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên Đã có hiệu lực