Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
10. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 62da4ebe2a50510bd8024a32 Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Đã có hiệu lực
9. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Đã có hiệu lực
8. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
7. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
6. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
5. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV, và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
4. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
3. Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý. 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
2. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
1. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công,, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) 62da4ebe2a50510bd8024a32 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Đã có hiệu lực