Kết luận thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Krông Nô

Ngày 04/6/2024, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận số 02/KL-TTr về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Bộ ...

Hội nghị tổng kết công tác của các Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Krông Nô năm 2023

Ngày 26/01/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của các Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ), công tác vận động thu hồi vũ khí, ...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện Krông Nô năm 2024

Thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. Ngày 29/12/2023, Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 145/TB-VP về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 785
Năm 2024 : 678.647
Website huyện