Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
229/TB-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2021 15/10/2021
294/UBND-TCKH Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 06/02/2024
422/TB-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2023 11/07/2023
365/TB-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023 12/06/2023
3514/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 24/01/2024
146/TB-UBND Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2024 10/07/2024
64/TB-UBND Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024 11/04/2024
137/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Krông Nô 04/01/2024
525/TB-UBND Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2023 12/10/2023
2189/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 04/08/2023
308/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Krông Nô 18/01/2023
427/TB-UBND Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý III năm 2022 15/10/2022
2349/QĐ-UBND Quyết định công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 huyện Krông Nô 30/08/2022
79/NQ-HĐND Quyết toán ngân sách năm 2021 12/08/2022
5166/QĐ-UBND Quyết định giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 24/12/2021
161/TB-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021 12/07/2021
03/2020/NQ-HĐND Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 26/03/2021
70/TB-UBND Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021 05/04/2021
238/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 15/01/2021
249/QĐ-UBND Công bố công khai giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. 19/01/2021
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 801
Năm 2024 : 677.377
Website huyện