Kết luận thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Krông Nô

Ngày 04/6/2024, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận số 02/KL-TTr về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Bộ ...

Triển khai việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên triền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTM" năm 2021; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành Công ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 698
Năm 2024 : 678.856
Website huyện