Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1445/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống covid-19 cho đối tượng cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, người được cách ly chi trả và người nhập cảnh 13/09/2021
762/QĐ-UBND Quyết định Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 26/04/2022
2136/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Nô 05/09/2021
2662/QĐ-UBND Quy định đánh giá và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Krông Nô 19/09/2021
33/KH-UBND Kế hoạch Tiếp công dân của UBND huyện Krông Nô năm 2024 24/01/2024
294/UBND-TCKH Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 06/02/2024
217/BC-TTNN Kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2023 30/11/2023
3514/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 24/01/2024
57/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2024 20/02/2024
151/QĐ-UBND Quyết định công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa 20/02/2024
22/TB-UBND Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Krông Nô 16/02/2024
04/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 20/02/2024
92/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đăk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận năm 2023 14/02/2024
40/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô 30/01/2024
31/2024/QH15 Luật Đất đai (sửa đổi) 19/02/2024
05/TB-UBND Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông 12/01/2024
38/STTTT Cảnh báo giả danh cán bộ công chức, lãnh đạo các cấp 11/01/2024
137/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Krông Nô 04/01/2024
207/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 2024 01/01/2024
29/2023/QH Luật kinh doanh bất động sản 21/02/2024
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 772
Năm 2024 : 644.583
Website huyện