Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 9 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Tiếp nhận tại và trả kết quả giải quyết tại Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
Điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lĩnh vực Lâm nghiệp Đã có hiệu lực
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lĩnh vực Lâm nghiệp Đã có hiệu lực
Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Tiếp nhận tại và trả kết quả giải quyết tại Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Tiếp nhận tại và trả kết quả giải quyết tại Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Tiếp nhận tại và trả kết quả giải quyết tại Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lĩnh vực Nông nghiệp Đã có hiệu lực
5. trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng NN&PTNTT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực