Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
10/KH-PDT Kế hoạch Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình 135 và Chương trình khác trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 27/09/2023
73/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện 18/07/2024
656/BC-UBND Báo cáo Giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô 27/09/2023
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1.096
Năm 2024 : 678.513
Website huyện