Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Thông báo Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu Chèo, bài hát Chèo 20/06/2023
217/BC-TTNN Kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2023 30/11/2023
1872/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 03/07/2024
02/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Krông Nô 19/06/2024
134/TB-HĐTDCC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 11/06/2024
118/TB-HĐTDCC Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Krông Nô năm 2024 11/06/2024
02/KL-TTr Kết luận về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 20/06/2024
06/TB-HĐXTCC Thông báo Thay đổi địa điểm tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 28/05/2024
05/TB-HĐXTVC Thông báo Thay đổi địa điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 27/05/2024
611/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 11/06/2024
1473/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Y Krích Jâng Ra Yieh (lần đầu) 16/05/2024
86/TB-HĐXT THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Krông Nô năm 2024 09/05/2024
83/TB-HĐTDCC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 08/05/2024
61/TB-HĐXTVC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 09/04/2024
60/TB-HĐTDCC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 09/04/2024
11/TB-TCKH Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lô gỗ tận thu từ chặt hạ cây xanh để xây dựng công trình đường giao thông gồm 26.688m3 gỗ) 04/04/2024
10/TB-TCKH Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lô gỗ tận thu từ chặt hạ cây xanh để xây dựng công trình đường giao thông gồm 26,388m3 gỗ) 26/03/2024
98/KH-UBND Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Krông Nô năm 2024 22/03/2024
96/KH-UBND Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024 21/03/2024
622/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Krông Nô 16/03/2024
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 709
Năm 2024 : 678.867
Website huyện