Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
885/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 25/07/2023
2126/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Nô 16/12/2022
2074/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 12/12/2022
73/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông 29/07/2022
100/NQ-HĐND Nghị quyết v/v thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 29/07/2022
242/UBND-TNMT Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Nô 08/02/2021
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện