Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
655/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô tháng 9 (đến ngày 14/9/2023) 27/09/2023
681/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm huyện Krông Nô 26/09/2023
795/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô 10/11/2023
72/BC-PDT Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện đến ngày 01/11/2023 (tuần 44) 02/11/2023
757/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 24/10/2023 (Thứ Tư tuần 43) 26/10/2023
746/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 và nhiệm vụ, nhu cầu dự toán năm 2024 26/10/2023
738/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 18/10/2023 (Thứ Tư tuần 42) 20/10/2023
717/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô tháng 10 đến ngày 11/10/2023 12/10/2023
709/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 04/10/2023 (Thứ Tư tuần 40) 09/10/2023
667/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 20/9/2023 (Thứ Tư tuần 38) 27/09/2023
642/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 07/9/2023 (thứ năm tuần 36) 05/10/2023
631/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 31/8/2023 (thứ năm tuần 35) 05/10/2023
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện