• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc tổ chức Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND hai cấp (huyện, xã) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị vào lúc 08h00, ngày 25/10/2022 ...

Giấy mời - Tài liệu Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND huyện. Thời gian: 08h00 ngày 18/8/2022 tại Hội trường UBND huyện

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/62015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thường trực HĐND huyện Krông ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 823
Năm 2023 : 907.950
Website huyện