Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
6. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
4. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Kế hoạch và Đầu tư , Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực