Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Sáng ngày 23/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác phòng, chống tội phạm.

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ ...

Krông Nô quyết tâm giành thắng lợi vụ hè thu

Xác định vụ hè thu có ý nghĩa quan trọng của năm, huyện Krông Nô đã chủ động xây dựng kế hoạch, yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và nông dân triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất để đạt hiệu quả cao.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ IV

Ngày 17/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 696
Năm 2024 : 679.564
Website huyện