7. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan ban hành 62da4d35a5a3fbac400ddd63
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết Trực tiếp 7 Ngày làm việc 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trực tuyến 7 Ngày làm việc 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP Số: 17/2020/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật + Chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. + Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. - Khu vực khác là 50% mức phí của địa bàn thị xã. (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

rường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

  • Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

  • - Thương nhân nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật