• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK NÔNG LẦN THỨ XII

Tiếp tục cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ- TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021”. Ngày 05/3/2019 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, danh mục ấn phẩm báo và tạp chí được cấp cho những đối tượng, cụ thể:
1. Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 6 ấn phẩm
- Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) - 01 kỳ/tháng (12 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

2. Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm:
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

3. UBND xã khu vực III, gồm 01 ấn phẩm
- Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm).

4.  Thôn bon thuộc xã biên giới gồm 1 ấn phẩm.
- Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng - 02 kỳ/tháng (24kỳ/năm).

5. Thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 3 ấn phẩm
- Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

6. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Chuyên trang "Dân tộc thiểu số và miền núi" trên Báo Nhân Dân hàng ngày (Báo Nhân Dân) - 01 trang/kỳ (02 kỳ/tuần tương ứng 104 kỳ/năm).
- Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển của Tạp chí Cộng sản-02 kỳ/ tháng.

7. Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III, ban công tác mặt trận thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) – 01 kỳ/ tuần.

8 . Hội nông dân xã thuộc khu vực III, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Nông thôn ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - 01 kỳ/tuần.

9. Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM), 1 kỳ/tuần.
- Chuyên đề "Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu (Báo tuổi trẻ Thủ đô) 02/kỳ/tháng (24 kỳ/năm).

10. Hội cựu chiến binh xã khu vực III.
- Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việ Nam), 2 kỳ/ tháng.

11. Hội chữ thập đỏ thuộc xã khu vực III; Hội chữ thập đỏ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, gồm 1 ấn phẩm.
- Chuyên đề "Dân tộc và miền núi" của Báo Chữ thập đỏ Việt Nam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) - 02 kỳ/tháng ( 24 kỳ/năm).

12. Trường tiểu học các xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/ 1 lớp.
- Chuyên đề "Măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng (42 kỳ/ năm).

13. Trường trung học cơ sở các xã vùng dân tộc và miền núi; trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/1 lớp.
- Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng( 24 kỳ/năm).


Bản in


Nguồn: krongno.daknong.gov.vn
Tin liên quan
Thông báo
Website huyện
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 69
Tháng 10 : 4.379
Năm 2020 : 11.299