Cơ cấu tổ chức (15/05/2019)

THÔNG TIN LIÊN HỆ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

 

- Địa chỉ:                    Số 12, Võ Văn Kiệt, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại:             0261.3584132

- Fax:                         0261.3584132

- Email:                      hdndubnd.krongno@daknong.gov.vn

- Website:                  http://krongno.daknong.gov.vn