A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý bằng văn bản đối với các nội dung Báo cáo cuối kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực  hiện  ý  kiến  chỉ đạo  của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 1956/UBND-TH ngày 20/4/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi về Báo cáo cuối kỳ Quy  hoạch tỉnh Đắk Nông  thời  kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Công văn số 881/SKH-BQH ngày 25/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến góp ý bằng văn bản đối với các nội dung Báo cáo cuối kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 –2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 25/4/2022, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Công văn số 730/UBND-VP về việc đề nghị góp ý Báo cáo cuối kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời 2021 –2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm triển khai nghiên cứu nội dung Báo cáo cuối kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ2021-2030,  tầm nhìn đến năm 2050; theo  chức năng, nhiệm  vụ, ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý có ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó chú trọng đến: Thực trạng, tiềm năng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế -xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Krông Nô thời kỳ 2021 –2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hoàn  thiện  Báo  cáo  Quy  hoạch  của tỉnh đảm  bảo  chất lượng  và  phù  hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng trong thời kỳ mới, UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp. Nội  dung góp  ý bằng văn bản  gửi  về Văn phòng HĐND&UBND huyện trong  ngày 29/4/2022 để tổng  hợp.

Tài liệu đính kèm cần góp ý

  1. Báo cáo thuyết minh lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập 1: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG
  2. Báo cáo thuyết minh lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập 2: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 793
Năm 2024 : 644.405
Website huyện