A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

 

        Nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số số 151-HD/BTGTW ngày 03/4/2024 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

                Đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Đào Duy Tùng và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, các nội dung tuyên truyền cần chú trọng gồm:

(1). Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp của Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

(2). Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Đào Duy Tùng: Luôn trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và Tổ quốc; một nhà lãnh đạo tài năng với phong cách dân chủ, giản dị, gần gũi, sống liêm khiết, khiêm nhường, mẫu mực; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, chú trọng các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

Về các hoạt động kỷ niệm:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)!

2. Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng!

3. Đồng chí Đào Duy Tùng - Người chiến sĩ cộng sản xuất sắc!

4. Đồng chí Đào Duy Tùng  - Tấm gương đạo đức cách mạng cao quý!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 784
Năm 2024 : 664.462
Website huyện