A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN KRÔNG NÔ CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI, SẮP XẾP BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CẤP XÃ VÀ CẤP THÔN TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

Thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua, Huyện uỷ Krông Nô đã ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình, tiến độ thực hiện và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ Krông Nô trao quyết định về công tác cán bộ

Đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của huyện Krông Nô đã được sắp xếp tinh gọn hơn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, từng bước xây dựng chính quyền điện tử... nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Theo đó, sau khi thực hiện sát nhập, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đã giảm từ 51 đơn vị xuống còn 45 đơn vị. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, buôn, tổ dân phố đã giảm số lượng thôn, buôn, tổ dân phố từ 104 xuống còn 93 thôn, buôn, bon, tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 127 người, ở thôn, buôn, tổ dân phố giảm 1.023 người. Việc tinh giản biên chế đã từng bước đưa ra khỏi hệ thống những cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, không đạt chuẩn về trình độ theo vị trí việc làm và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, bổ sung những công chức, viên chức trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay.


Tác giả: Cẩm Xuyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 764
Năm 2024 : 664.442
Website huyện