A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc giao dự toán NSNN năm 2024; Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Krông Nô về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024. Qua đó tạo sự chủ động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng thu ngân sách.

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ; triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách đối với từng khoản thu, lĩnh vực thu theo lộ trình cụ thể của từng tháng, quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân thất thu ngân sách, thu không đạt dự toán, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, người đứng đầu trong công tác thu ngân sách. Quyết liệt thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước đúng quy định của Pháp luật; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ đọng thuế.

Năm 2024, Dự toán thu ngân sách nhà nước UBND huyện Krông Nô được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 là 159.300 triệu đồng, giảm 2% so với dự toán giao năm 2023 (159.300/165.150 triệu đồng); được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 tổng thu ngân sách là 165.300 triệu đồng, giảm 3% so với số giao dự toán năm 2023 (165.300/173.150 triệu đồng) (trong đó số thu tiền sử dụng đất giảm 3.000 triệu đồng, tương ứng giảm 5% (62.000/65.000 triệu đồng).

Để đạt được chỉ tiêu, huyện Krông Nô đề ra một số giải pháp, kế hoạch và lộ trình thực hiện theo từng lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện; tập trung trao đổi thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác thu hút doanh nghiệp tỉnh ngoài đến đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác giải ngân các nguồn lực tài chính công, kết quả giải ngân vốn có tác động tỷ lệ thuận với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện;

Về giải ngân các khoản dự toán chi thường xuyên thuộc ngân sách địa phương được quan tâm, chỉ đạo sớm phân bổ, phân khai ngay từ đầu năm đủ điều kiện thanh toán, giải ngân đáp ứng nhu cầu về chế độ chính sách và an sinh - xã hội, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bên cạnh đó còn góp phần quan trọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện thông qua các Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, các gói thầu cung ứng dịch vụ, mua sắm công.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu đến từng đối tượng có số thu lớn (như thuỷ điện, các đơn vị khai thác tài nguyên, xây dựng...); phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024 ở mức cao nhất.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao là 165.300 triệu đồng với phương án thu tối thiểu đối với từng lĩnh vực, khoản thu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý: 20.510 triệu đồng.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý: 470 triệu đồng.

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 42.160 triệu đồng.

- Thu phí và lệ phí: 4.020 triệu đồng.

- Thu lệ phí trước bạ: 13.000 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 160 triệu đồng.

- Tiền thuê đất: 1.500 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 12.860 triệu đồng.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.570 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: 62.000 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách: 5.050 triệu đồng.

Lộ trình thực hiện

- Quý I/2024: Thu 35.467 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch dự toán cả năm.

- Quý II/2024: Thu được 47.267 triệu đồng. Lũy kế đến hết quý II đảm bảo đạt 82.734 triệu đồng, đạt 50,05% kế hoạch.

- Quý III/2024: Thu được 40.704 triệu đồng. Lũy kế đến hết quý III đảm bảo đạt 123.438 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch.

- Quý IV/2024: Tập trung chỉ đạo thu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024 đảm bảo đạt trên 165.300 triệu đồng theo dự toán HĐND huyện giao, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Theo đó, UBND huyện phân công, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.010
Năm 2024 : 654.384
Website huyện