A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV - năm 2024

Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

đội văn nghệ dân gian Đàn tính - hát then

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2019-2024, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Tên gọi: “ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN KRÔNG NÔ, LẦN THỨ IV - NĂM 2024”

Chủ đề đại hội: “CÁC DÂN TỘC HUYỆN KRÔNG NÔ ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHÁT HUY LỢI THẾ, TIỀM NĂNG, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.. Thời gian tổ chức đại hội cấp huyện trong 1,5 ngày, hoàn thành xong trước ngày 20/6/2024.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện bảo đảm theo yêu cầu nội dung, thời gian quy định.


Tập tin đính kèm
Tác giả: T.Q.H
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện