A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Krông Nô duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Krông Nô giai đoạn đến năm 2030

Nhắm xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế xã, thị trấn; nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới tại địa phương là mục tiêu tổng thể mà huyện Krông Nô phấn đấu đến năm 2030.

* Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2030, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng duy trì kết quả đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, gắn liền với công tác xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao.

- Triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ở mức cao nhất.

* Chỉ tiêu:

- 100% các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo CSSKND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và hoạt động thường xuyên.

- 100% Trạm y tế đảm bảo đủ số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

- 100% Trạm y tế được nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng theo quy định.

- 100% Trạm y tế đảm bảo có đủ trang thiết bị, thuốc theo danh mục của Bộ Y tế.

- 100% Trạm y tế được cấp đủ, kịp thời kinh phí chi thường xuyên và quản lý tài chính theo quy định.

- 100% Trạm y tế triển khai và đạt tiêu chí, chỉ tiêu về công tác y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- 100% Trạm y tế triển khai và đạt tiêu chí, chỉ tiêu về công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược cổ truyền.

- 100% Trạm y tế triển khai và đạt tiêu chí, chỉ tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

- 100% Trạm y tế triển khai và đạt tiêu chí, chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- 100% Trạm y tế triển khai và đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ.

- 100% Trạm y tế triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ xa.

- 100% xã, thị trấn triển khai và đạt chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân.

- 100% xã, thị trấn triển khai và đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ.

- 100% xã, thị trấn triển khai và đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.


Tác giả: T.Q.H
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1.014
Năm 2024 : 654.388
Website huyện