A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên thứ hai - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV năm 2024

Trong 2 ngày 17 và 18/6, huyện Krông Nô tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Sáng ngày 18/6, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện long trọng tổ chức phiên thứ hai Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV năm 2024. Tham dự đại hội có đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ IV; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành ở tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Tấn Bi, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo một số cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện và 116 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 34.000 người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn huyện.

Huyện Krông Nô nằm phía Đông của tỉnh Đắk Nông, có tổng diện tích tự nhiên 81.349,31ha; huyện có lợi thế tiềm năng về đất đai, ao hồ, sông suối, có nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng đã được biết đến như thác Dray Sáp, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV, khu di tích lịch sử N’Trang Gưh và Hệ thống hang động núi lửa thuộc vùng lõi của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông...; có nhiều tiềm năng về thủy điện, điện mặt trời… từ đó thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp năng lượng, du lịch sinh thái, du lịch nhân văn.

Huyện gồm 11 xã và 01 thị trấn với 93 thôn, bon, buôn, tổ dân phố; có 52 thôn, buôn, bon đồng bào DTTS, trong đó có 22 buôn, bon đồng bào DTTS tại chỗ. Tính đến tháng 12/2023, dân số toàn huyện có 19.775 hộ/83.432 khẩu với 24 dân tộc cùng sinh sống; trong đó 23 DTTS với 7.339hộ/34.066 khẩu.

Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Diện mạo đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi tích cực, sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt nhiều thành tựu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được cải thiện; các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy; quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm; đoàn kết các dân tộc được củng cố; đội ngũ cán bộ DTTS cơ bản đáp ứng về số lượng, nâng cao về chất lượng; QP-AN được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, tình hình vùng DTTS trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn cao, số hộ đã thoát nghèo nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; kết cấu hạ tầng ở một số vùng DTTS, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa có nơi xuống cấp, chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân ở một số nơi còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực thấp; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp, tiếp cận các dịch vụ còn hạn chế. Hiện vẫn còn số lượng khá lớn dân di cư tự do chưa được tái định cư, sống tại các vùng sâu, vùng xa, cách xa trung tâm huyện, kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp, đời sống vật chất, tinh thần còn thiếu thốn; tình trạng vi phạm pháp luật, phá rừng còn xảy ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đặc biệt tại những nơi triển khai các dự án trọng điểm, các dự án liên quan đến nông lâm nghiệp, việc tranh chấp giữa người dân với các công ty lâm nghiệp liên quan đến đất đai, quyền lợi kinh tế, tình trạng tín dụng đen, vỡ hụi, các tệ nạn xã hội vẫn ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 748 hộ nghèo (theo chuẩn mới) chiếm 3,78%, giảm 0,54% so với năm 2022 và giảm 4,91% so với năm 2018; trong đó: Hộ nghèo DTTS có 560 hộ, chiếm tỷ lệ 7,63%; hộ nghèo DTTS tại chỗ có 264 hộ, chiếm tỷ lệ 13,1%, giảm 1,9% so với năm 2022.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ, huyện Krông Nô có 08 xã và 01 thị trấn thuộc khu vực I, 03 xã thuộc khu vực II. Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, huyện có 19 thôn, bon, buôn đặc biệt khó khăn, giảm 09 thôn, buôn, bon so với giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2029: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người DTTS, tạo mô hình sinh kế gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2024. Không còn thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Trên 90% số xã, thôn, buôn, bon vùng DTTS có cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, cụ thể: 100% trục đường liên xã; trên 90% trục đường thôn/bon/buôn được cứng hóa đạt chuẩn kỹ thuật theo quy định theo Chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% các thôn/buôn/bon có điện lưới quốc gia; 100% hộ sử dụng điện; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 98%. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS theo hướng có 30% lao động người DTTS được đào tạo nghề (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ); 60% số hộ dân người DTTS làm kinh tế nông – lâm nghiệp. Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định số hộ di cư không theo quy hoạch; Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, xóa nhà tạm, dột nát cho hộ DTTS nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin sẻ được hỗ trợ một phần để từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng. Có trên 91% gia đình người DTTS đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 89% thôn/buôn/bon đạt tiêu chuẩn văn hóa…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông và đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Phó Bí thư TT Huyện ủy đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị huyện. Biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời cũng đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội hiệp thương chọn cử 31 đại biểu chính thức

tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2024.

Đồng chí Bùi Ngọc Sơn và đồng chí Quách Công Ban tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Đồng chí Nguyễn Tấn Bi, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Phó Bí thư TT Huyện ủy tặng giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện Krông Nô tặng giấy khen cho 3 tập thể 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào thi đua phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Nô giai đoạn 2019 – 2024./.

T/h: Văn phòng HĐND&UBND huyện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 707
Năm 2024 : 678.865
Website huyện