A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Đắk Nông phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đề án 06 của Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đồng thời, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, tiện ích của Đề án 06, Chiều 25/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung cụ thể của Cuộc thi “Tìm hiểu về Đề án 06” như sau:

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng dự thi

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

2. Nội dung thi

- Nội chung thi gồm các câu hỏi liên quan đến mục đích, ý nghĩa và nhưng nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: ứng dụng VNeID; 25 dịch vụ công thiết yếu; thẻ Căn cước công dân gắn chíp; thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ Căn cước công dân; phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung của Đề án 06.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÀ CÁCH THỨC THAM GIA

1. Hình thức

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến gồm 08 kỳ, thời gian mỗi kỳ thi 07 ngày/1 kỳ.

- Mỗi kỳ thi, người tham gia dự thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người dự thi theo từng kỳ thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn một đáp án đúng nhất.

- Nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm và các kỳ thi được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, địa chỉ http://congan.daknong.gov.vn/. (các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đăng tải đường link về Cổng thông tin điện tử hoặc các website, trang, nhóm trên nền tảng mạng xã hội của đơn vị, địa phương mình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia). Người tham dự Cuộc thi trực tiếp sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị di động thông minh để xem Bộ câu hỏi, truy cập và tham gia dự thi các kỳ.

2. Thời gian

Cuộc thi được tổ chức trong 08 kỳ, mỗi kỳ thi gồm 05 câu hỏi (04 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán tổng số người dự thi theo từng kỳ), bắt đầu từ ngày 04/5/2023, cụ thể như sau:

- Kỳ 1: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 04/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 10/5/2023.

- Kỳ 2: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 11/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 17/5/2023.

- Kỳ 3: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 18/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 24/5/2023.

- Kỳ 4: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 25/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 31/5/2023.

- Kỳ 5: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 01/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 07/6/2023.

- Kỳ 6: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 08/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 14/6/2023.

- Kỳ 7: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 15/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 21/6/2023.

- Kỳ 8: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 22/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 28/6/2023.

3. Cách thức tham gia

Bước 1: Người dự thi nhấp chọn vào đường link do Ban Tổ chức cung cấp trên các website, fanpage đã cung cấp tại phần II của Thể lệ này.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản (có thể dùng tài khoản Zalo, Facebook hoặc Gmail) để vào dự thi.

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, địa chỉ nơi cư trú hiện tại, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có).

Bước 4: Tham gia thi, trả lời các câu hỏi và nộp bài dự thi.

III. PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH NGƯỜI THẮNG CUỘC

1. Trong mỗi kỳ thi, người tham gia được dự thi 01 lần/kỳ.

2. Mỗi lần dự thi trả lời câu hỏi không quá 10 phút.

3. Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng của bài dự thi trong kỳ; đáp án câu hỏi dự đoán số người tham gia trong kỳ thi và tổng thời gian nộp bài dự thi để làm căn cứ xét trao giải thưởng của bài dự thi đó.

3.1. Xét giải thưởng mỗi kỳ thi

- Thứ tự giải thưởng nhất, nhì, ba trong một kỳ thi được căn cứ vào tổng số điểm trả lời 04 câu hỏi trắc nghiệm trong một kỳ thi theo điểm số từ cao đến thấp.

- Khi có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau, Ban Tổ chức căn cứ vào câu hỏi dự đoán số người tham gia trong mỗi kỳ thi và tổng thời gian nộp bài dự thi để xét trao giải thưởng cho bài dự thi đó, cụ thể:

+ Trường hợp có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau, thì căn cứ vào câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất để xét trao giải thưởng;

+ Trường hợp có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau và có câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số người tham gia trong kỳ thi đó trùng nhau thì căn cứ vào tổng thời gian trả lời câu hỏi để xét giải thưởng cho bài dự thi.

 - Kết quả người đạt giải mỗi kỳ sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ liên hệ theo thông tin thí sinh đăng ký để xác nhận và tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt giải.

- Cá nhân đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Tổ Thư ký Cuộc thi liên hệ, trao thưởng và cấp chứng nhận đạt giải.

3.2. Xét trao giải toàn Cuộc thi

Ban Tổ chức căn cứ vào tổng số câu trả lời đúng trong các kỳ dự thi của người tham gia dự thi và có tổng thời gian trả lời bài thi trong các kỳ thi thấp nhất để xét giải thưởng nhất, nhì, ba toàn cuộc thi cho người dự thi.

Cá nhân đạt giải được trao thưởng và được cấp chứng nhận giải thưởng.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng mỗi kỳ thi (gồm chứng nhận đạt giải và tiền mặt):

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng toàn cuộc thi (gồm chứng nhận đạt giải và tiền mặt):

- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

1. Sau khi kết thúc từng kỳ thi, Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với người đạt giải để xác minh thông tin, tổng hợp kết quả và gửi giấy chứng nhận kèm phần thưởng về các đơn vị, Tổ Công tác Đề án 06 của địa phương nơi người đạt giải cư trú để trao cho người đạt giải. Đối với người đạt giải toàn cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải riêng.

2. Thời hạn Ban Tổ chức liên hệ kiểm tra thông tin cá nhân của người đạt giải là không quá 02 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi.

VI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

1. Người dự thi cần phải đọc và hiểu rõ Thể lệ Cuộc thi, có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ của từng kỳ mà Ban Tổ chức thông báo.

2. Người dự thi nếu vi phạm Thể lệ Cuộc thi hoặc thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực của Cuộc thi đều sẽ bị Ban Tổ chức loại khỏi chương trình, hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng.

3. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban Tổ chức là kết quả cuối cùng.

4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi.

5. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

6. Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị của người tham gia dự thi.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu các nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: ứng dụng VNeID; 25 dịch vụ công thiết yếu; thẻ Căn cước công dân gắn chíp; thiết bị đọc mã QR code, chíp trên thẻ Căn cước công dân; phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung của Đề án 06. Chỉ Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, địa chỉ http://congan.daknong.gov.vn/.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 815
Năm 2024 : 644.427
Website huyện