• :
  • :
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Lịch làm việc

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú