A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội quy tiếp công dân tại trụ sở TCD huyện Krông Nô

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

 

I. THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian tiếp công dân

- Tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính của các ngày làm việc

trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần):

+ Sáng từ: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều từ: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc theo quy định của cơ quan có

thẩm quyền thì thực hiện theo quy định đó.

2. Lịch tiếp công dân:

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được niêm

yết tại Trụ sở Tiếp công dân và đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Lịch tiếp công dân của các cơ quan tham gia tiếp công dân được niêm yết tại

Trụ sở Tiếp công dân theo quy định.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải chấp hành những quy định của

cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, thẻ công chức. Không gây phiền hà, sách

nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ

tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); yêu cầu cung cấp thông tin, tài

liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo,

kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải

quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng

dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc

người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trong phạm vi trách nhiệm, trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình

người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả

xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

 

6. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của

người tố cáo.

7. Trường hợp có người ốm hoặc bị tai nạn đột xuất cần phải cứu chữa thì báo

cáo ngay cho lãnh đạo Ban Tiếp công dân, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân

huyện, đồng thời điện thoại cho Trung tâm cấp cứu 115 đến cấp cứu kịp thời.

8. Yêu cầu người vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi

phạm; trường hợp cần thiết, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Ban Tiếp công dân huyện,

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp

ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối trật tự tại Trụ

sở Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐẾN TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN

1. Các tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân phải chấp hành nghiêm

chỉnh các quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này.

2. Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân mặc trang phục lịch sự. Xuất trình giấy

tờ tùy thân, giấy ủy quyền như: Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân

hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, giấy ủy quyền

(nếu có).

3. Công dân đến được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ

yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến

nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung trình bày đã được người tiếp

công dân ghi chép lại. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của

người tiếp công dân, người thi hành nhiệm vụ tại Trụ sở Tiếp công dân.

4. Không được mang, sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, loa đài, trống, các đồ vật

cồng kềnh, vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, độc hại, đồ vật cấm lưu hành và các

đồ vật, chất cấm khác theo quy định của pháp luật tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân.

5. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để kích

động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người, gây rối

trật tự công cộng tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, gây thiệt

hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

6. Không được đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân

và người thi hành nhiệm vụ khác.

7. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về

một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với người tiếp công dân. Công dân chịu trách

nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

8. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của

người tiếp công dân.

 

9. Giữ gìn vệ sinh, trật tự tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân. Không di chuyển,

làm hư hỏng tài sản của Trụ sở Tiếp công dân.

10. Hết giờ làm việc, công dân không được lưu lại Trụ sở Tiếp công dân.

11. Không được tự ý vào phòng làm việc của cán bộ, công chức Ban Tiếp công

dân khi chưa được sự đồng ý của người tiếp công dân.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN

1. Vi phạm Nội quy Tiếp công dân.

2. Công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình hoặc dùng

chất kích thích; công dân đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm

thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo

quy định của pháp luật dân sự.

3. Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp

luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, xác minh, có kết

luận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật và được thông báo bằng văn

bản, được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Người có hành vi gây mất trật tự, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị,

cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở hoạt động bình

thường các cơ quan, người thi hành nhiệm vụ tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân.

5. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích

động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân phải chấp hành nghiêm quy

định của pháp luật và Nội quy này. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ

sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp

luật./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:krongno.daknong.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 784
Năm 2024 : 664.462
Website huyện