Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2804/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố điều chỉnh, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước của UBND huyện Krông Nô 27/10/2022
1704/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/10/2022
371/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện 30/08/2022
2863/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của UBND huyện Krông Nô năm 2020 26/10/2020
2457/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 08/09/2020
1276/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông 25/08/2020
48/KH-UBND Kế hoạch áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuyển đổi sang hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn 9001:2015 10/03/2020
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 707
Năm 2024 : 678.865
Website huyện