Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo đến tổ chức, cá nhân thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện hiện nay như sau:

1. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia:

Địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-guipakn.html

2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Đắk Nông:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh, Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, lỉnh Đắk Nông,

- Số điện thoại chuyên dùng: 0261.3 556 556.

- Email: kstt.ubnd@daknong.gov.vn

3. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Krông Nô:

- Văn phòng HĐND – UBND huyện; địa chỉ: Số 12 - Võ Văn Kiệt - Thị trấn Đắk Mâm - huyện Krông Nô -  tỉnh Đắk Nông.

- Số điện thoại: 02613.584132.

- Email: hdndubnd.krongno@daknong.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện./.