• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

Triển khai việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên triền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTM" năm 2021; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành Công ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 731
Năm 2023 : 906.941
Website huyện