Triển khai việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên triền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTM" năm 2021; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành Công ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 901
Năm 2024 : 642.958
Website huyện