• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Triển khai việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên triền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTM" năm 2021; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành Công ...
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 1.234
Năm 2023 : 785.951
Website huyện