Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2136/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Nô 05/09/2021
33/KH-UBND Kế hoạch Tiếp công dân của UBND huyện Krông Nô năm 2024 24/01/2024
2662/QĐ-UBND Quy định đánh giá và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Krông Nô 19/09/2021
1445/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống covid-19 cho đối tượng cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, người được cách ly chi trả và người nhập cảnh 13/09/2021
762/QĐ-UBND Quyết định Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 26/04/2022
217/BC-TTNN Kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2023 30/11/2023
3514/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 24/01/2024
294/UBND-TCKH Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 06/02/2024
06/TB-HĐXTCC Thông báo Thay đổi địa điểm tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 28/05/2024
05/TB-HĐXTVC Thông báo Thay đổi địa điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 27/05/2024
1473/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Y Krích Jâng Ra Yieh (lần đầu) 16/05/2024
86/TB-HĐXT THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Krông Nô năm 2024 09/05/2024
83/TB-HĐTDCC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 08/05/2024
61/TB-HĐXTVC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 09/04/2024
60/TB-HĐTDCC Thông báo Danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 09/04/2024
11/TB-TCKH Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lô gỗ tận thu từ chặt hạ cây xanh để xây dựng công trình đường giao thông gồm 26.688m3 gỗ) 04/04/2024
10/TB-TCKH Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lô gỗ tận thu từ chặt hạ cây xanh để xây dựng công trình đường giao thông gồm 26,388m3 gỗ) 26/03/2024
98/KH-UBND Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Krông Nô năm 2024 22/03/2024
96/KH-UBND Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Krông Nô năm 2024 21/03/2024
622/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Krông Nô 16/03/2024
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 713
Năm 2024 : 665.980
Website huyện