Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Môi trường Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Lĩnh vực Môi trường Đã có hiệu lực
1. Quy trình xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 62da4d35a5a3fbac400ddd63 phòng Tài nguyên - Môi trường Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Môi trường Đã có hiệu lực