• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND huyện nhận được Giấy mời số 358/GM-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông mời tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Họp ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác CCHC, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 trong 8 tháng đầu năm 2023

Nhằm kịp thời đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC), ISO, PCI, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong 08 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về CCHC và ...

Giấy mời - Tài liệu Họp tổ thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG (Đợt 1/2023)

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. UBND huyện tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ dự án ...

Giấy mời- Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2022, quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023

01. Giấy mời02. Báo cáo phân tích chỉ số CCHC năm 202203.  Bảng điểm chỉ số CCHC đã công bố 202204. Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 202305. Phụ lục kèm theo Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 202306. Báo cáo Công bố chỉ số CCHC cấp xã năm ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&PTTDBVANTQ, công tác vận động thu hồi VK-VLN-CCHT, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

01. Giấy mời02. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động các BCĐ 03. Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 202204. Dự thảo Kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 202305. Báo cáo kết quả thực hiện các quy định ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội năm 2022 (Thời gian: 13h30, ngày 05/01/2023 tại Hội trường UBND huyện)

01. Giấy mời02. Báo cáo tổng kết công tác VHTT năm 202203. Báo cáo tổng kết công tác Lao động, Thương binh và Xã hội năm 202204. Báo cáo công tác Dân tộc năm 202205. Báo cáo công tác đảm bảo An toàn thực phẩm06. Báo cáo công tác BHYT, BHXH07. Báo ...

Giấy mời - Tài liệu Họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện (Thời gian: 08h00 ngày 02/12/2022 tại Hội trường UBND huyện)

Họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện Thời gian: 08h00,ngày 02/12/2022Địa điểm: Hội trường UBND huyệnDanh mục ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Thời gian:13h30 ngày 01/12/2022 tại phòng họp số 1)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 01/12/2022, tại Phòng họp số 1 UBND huyện01. Giấy mời02. Báo cáo 

Giấy mời và Tài liệu Họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu Văn hoá năm 2022 (Thời gian: 08h00 ngày 14/11/2022 tại Hội trường UBND huyện)

01. Giấy mời02. BÁO CÁO SƠ BỘ THÂM TRA CÁC DANH HIỆU VĂN HOÁ 202203. SỐ LIỆU THỐNG KÊ SƠ BỘ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐSVH NĂM 202204. DANH SÁCH CÔNG NHẬN CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 202205. BÁO CÁO SƠ BỘ DANH SÁCH KHU DÂN CƯ VĂN HÓA NĂM 202206. DANH SÁCH ...

Giấy mời - Tài liệu họp nắm bắt kết quả tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Lúc 08h00, ngày 27/10/2022 tại phòng họp số 1

01. Giấy mời02. Báo cáo tiến độ thực hiện CTMTQG vùng đồng bào DTTS03. Phụ lục tiến độ thực hiện04. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến tháng 10/202205. Tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ...

Giấy mời - Tài liệu họp Ban chuyển đổi chợ cấp huyện. Thời gian: 08h00 ngày 16/9/2022, tại Phòng họp số 01

01. Giấy mời02. BÁO CÁO MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ03. Dự thảo Kê hoạch chuyển đổi chợ 2022-202504. DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐC CẤP HUYỆN 05. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐC CẤP HUYỆN06. Quyết định thành lập Ban ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 23
Hôm nay : 1.014
Năm 2023 : 908.141
Website huyện