• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2022, quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023

01. Giấy mời02. Báo cáo phân tích chỉ số CCHC năm 202203.  Bảng điểm chỉ số CCHC đã công bố 202204. Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 202305. Phụ lục kèm theo Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 202306. Báo cáo Công bố chỉ số CCHC cấp xã năm ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&PTTDBVANTQ, công tác vận động thu hồi VK-VLN-CCHT, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

01. Giấy mời02. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động các BCĐ 03. Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 202204. Dự thảo Kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 202305. Báo cáo kết quả thực hiện các quy định ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội năm 2022 (Thời gian: 13h30, ngày 05/01/2023 tại Hội trường UBND huyện)

01. Giấy mời02. Báo cáo tổng kết công tác VHTT năm 202203. Báo cáo tổng kết công tác Lao động, Thương binh và Xã hội năm 202204. Báo cáo công tác Dân tộc năm 202205. Báo cáo công tác đảm bảo An toàn thực phẩm06. Báo cáo công tác BHYT, BHXH07. Báo ...

Giấy mời - Tài liệu Họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện (Thời gian: 08h00 ngày 02/12/2022 tại Hội trường UBND huyện)

Họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện Thời gian: 08h00,ngày 02/12/2022Địa điểm: Hội trường UBND huyệnDanh mục ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Thời gian:13h30 ngày 01/12/2022 tại phòng họp số 1)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 01/12/2022, tại Phòng họp số 1 UBND huyện01. Giấy mời02. Báo cáo 

Giấy mời và Tài liệu Họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu Văn hoá năm 2022 (Thời gian: 08h00 ngày 14/11/2022 tại Hội trường UBND huyện)

01. Giấy mời02. BÁO CÁO SƠ BỘ THÂM TRA CÁC DANH HIỆU VĂN HOÁ 202203. SỐ LIỆU THỐNG KÊ SƠ BỘ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐSVH NĂM 202204. DANH SÁCH CÔNG NHẬN CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 202205. BÁO CÁO SƠ BỘ DANH SÁCH KHU DÂN CƯ VĂN HÓA NĂM 202206. DANH SÁCH ...

Giấy mời - Tài liệu họp nắm bắt kết quả tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Lúc 08h00, ngày 27/10/2022 tại phòng họp số 1

01. Giấy mời02. Báo cáo tiến độ thực hiện CTMTQG vùng đồng bào DTTS03. Phụ lục tiến độ thực hiện04. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến tháng 10/202205. Tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ...

Giấy mời - Tài liệu họp Ban chuyển đổi chợ cấp huyện. Thời gian: 08h00 ngày 16/9/2022, tại Phòng họp số 01

01. Giấy mời02. BÁO CÁO MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ03. Dự thảo Kê hoạch chuyển đổi chợ 2022-202504. DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐC CẤP HUYỆN 05. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐC CẤP HUYỆN06. Quyết định thành lập Ban ...

Giấy mời - Tài liệu họp công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thời gian: 08h00 ngày 16/8/2022 tại Hội trường UBND huyện

Để triển khai một số nội dung công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện thời gian tới. Ngày 15/8/2022, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Giấy mời số 139/GM-UBND về việc tổ chức cuộc họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

Giấy mời - tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06. Thời gian: 08h00 ngày 09/8/2022 tại phòng họp số 1 UBND huyện

Thực hiện Giấy mời số 319/GM-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia ...
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 28
Hôm nay : 737
Năm 2023 : 827.692
Website huyện