GIẤY MỜI - TÀI LIỆU Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 với nội dung cụ thể sau:

Tài liệu Hội nghị Tổng kết các nhiệm vụ lĩnh vực Kinh tế năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kinh tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết với nội dung và thành phần tham dự như sau: 1. Chủ trì Hội nghị: Đ/c Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND ...

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị Ủy viên UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

UBND huyện nhận được Giấy mời số 419/GM-UBND ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác ...

Họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

UBND huyện nhận được Giấy mời số 410/GM-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 về tháo gỡ vướng mắc trong việc ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND huyện nhận được Giấy mời số 358/GM-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông mời tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Họp ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác CCHC, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 trong 8 tháng đầu năm 2023

Nhằm kịp thời đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC), ISO, PCI, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong 08 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về CCHC và ...

Giấy mời - Tài liệu Họp tổ thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG (Đợt 1/2023)

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. UBND huyện tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ dự án ...

Giấy mời- Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 709
Năm 2024 : 678.867
Website huyện