Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện Krông Nô năm 2024

Thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. Ngày 29/12/2023, Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 145/TB-VP về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ ...

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Bí thư Huyện ủy và tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Huyện ủy năm 2023

 Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thực hiện Quyết định số 1397-QĐ/HU, ngày 07 tháng ...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện Krông Nô năm 2023

Căn cứ vào quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện, Ngày 30/12/2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 142/TB-VP về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 880
Năm 2024 : 678.852
Website huyện