• :
  • :
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Lịch công tác của lãnh đạo

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú