Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 8 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cán bộ, công chức thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Phòng Văn Hóa và Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hoá và Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
7. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
6. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng VHTT Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
5. Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
4. Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
3. Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
2. Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch , Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực