• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3
Huyện Krông Nô nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

Huyện Krông Nô nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

  Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Krông Nô các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 đã và đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra.
Huyện Krông Nô nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

Huyện Krông Nô nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

      Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Krông Nô các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 đã và đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra.
Huyện Krông Nô tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023

Huyện Krông Nô tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐNVQS ngày 06/01/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về việc giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Sáng ngày 8/2, huyện Krông Nô đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại Quảng trường huyện.
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023

 Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023. Ngày 22/3/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023.
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô tiếp tục chỉ đạo thực hiện cho vay các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô tiếp tục chỉ đạo thực hiện cho vay các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Krông Nô đã tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng, nhờ đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện “Bình thường mới”.
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023

 Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023. Ngày 22/3/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023.
Thông báo
Hệ thống công vụ
Nông thôn mới
Hình ảnh Krông Nô
Bản đồ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1.214
Năm 2023 : 785.931
Website huyện