• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo nội dung Quyết định, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 2.028 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận Một cửa các cấp. 
Thông báo
Hệ thống công vụ
Hình ảnh Krông Nô
Bản đồ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 744
Năm 2021 : 658.905
Website huyện